โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรให้ความรู้ รพ.สพ.บ้านหลุมหิน ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้คะ

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
Next post วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565