26 กรกฎาคม 2565 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ดอนเจดีย์เกมส์”แข่งขันกีฬาระหว่างสีฟ้าและสีเหลือง

วัตถุประสงค์ในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอขอบคุณทีมงานผู้เกี่ยวข้อง

  • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ส่งบุคลากรเป็นผู้ตัดสิน นำอุปกรณ์ทำสนามฟุตบอล
  • ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 อำนวยความสะดวกเครื่องเสียง เต้นท์
  • ทนายพจนา คชายุทธ น้ำดื่มจำนวน 20

รวมถึงผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนและบุตรหลานด้วยดีเสมอมา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหินร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบินทรเทพยวรางกูร ปี 2565″(27กค.65)