พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

Previous post MY SCHOOL PROJECT ประเมินมิติที่1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ SP ท่ามะกา 2 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
Next post กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านบึงวิทยา