พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

You may also like...