โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตร    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

          วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายจามร  วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น คณะครู บุคลากรการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...