สะพานบุญ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

โรงเรียนบ้านหลุมหิน

🙏🙏ขอขอบคุณ

ด.ญ.ปุญญพัฒน์ ตรีสนธิ์

ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน นำไปใช้ในกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ในวันศุกร์

ขอคุณพรอันยิ่งใหญ่ จงบันดาลให้ท่านเเละครอบครัวประสพเเต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

ขอขอบคุณเพจ โครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้

You may also like...