โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 ก.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนกรกฎาคม 40/2565