โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วย นางบุญสม แช่มช้อย และนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

You may also like...