โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วย นางบุญสม แช่มช้อย และนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน มีการนิเทศโดย ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรม “หนูน้อยเข้าวัด”