โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายชนะ สุขพรหม ประธานกรรมการสถานศึกษา เวลา 15.30 น.ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมแนะนำครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายชนะ สุขพรหม ประธานกรรมการสถานศึกษา เวลา 15.30 น.ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมแนะนำครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

+13

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)