โรงเรียนบ้านสระลุมพุก (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...