โรงเรียนวัดเบญพาด”มอบเงินทุนยากจนพิเศษ กสศ.”10 สค.65

การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดเบญพาด
จำนวน 26 ทุน จำนวนเงิน 41,500 บาท

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาดมอบทุนงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 26 ทุน เป็นจำนวนเงิน 41,500 บาท โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้ารับทุน พร้อมด้วยคณะครู ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...