การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี ICT เรื่อง “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินประจำเดือนสิงหาคม ฉบับ43/2565
Next post การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ