การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี ICT เรื่อง “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

You may also like...