โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม  2565 นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การทดลอง เพื่อสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน ได้แก่ ฐานเสียบได้เสียบเอา ฐานไม่ลองไม่รู้  ฐานพิสูจน์หัวใจ และฐานกล้าได้กล้าเสีย โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะในการประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

You may also like...