กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมระหว่างในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยดี

Previous post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
Next post ประเมิน My School Project (มิติที่ ๒ ผู้บริหารคุณภาพ)โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)