ประเมิน My School Project (มิติที่ ๒ ผู้บริหารคุณภาพ)โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

        วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ให้การต้อนรับ นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒, นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขามและประธานศูนย์SP ๓,นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมิน My School Project (มิติที่ ๒ ผู้บริหารคุณภาพ) ของนายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

  ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและเติมเต็มข้อมูลในการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้นต่อไป

You may also like...