วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ดำเนินการประชุมงานประเมิน ITA พร้อมวางแผนการจัดทำรายละเอียดและมอบหมายงานรับผิดชอบแก่คณะครู เพื่อให้งานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like...