Previous post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Next post วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ แก่โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2