กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นำโดยท่านผู้อำนวยการเกณิกา ชัยวัฒน์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Previous post กิจกรรมทัศนศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงเรียนบ้านหนองจอก
Next post ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมหลักสูตร ” ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัส Ep3)