จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการจามร วรรณากาญจน์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “อุโลกสี่หมื่นเกมส์” ประจำปี 2565 โดยมีนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬาสากลประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ ชักเย่อ ปิดตาตีปี๊บ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B52565_%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%98%E0%B9%92%E0%B9%98_24-1024x768.jpg

You may also like...