โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย โดยรายได้จากการขายขยะในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป

สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย โดยรายได้จากการขายขยะในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอแสดงความยินดีกับครู ศิวดล ทับทิมใส เนื่องในโอกาสที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประจำเดือนสิงหาคม 46/2565