โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย โดยรายได้จากการขายขยะในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป

สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย โดยรายได้จากการขายขยะในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป

You may also like...