เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอกได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล…สายสัมพันธ์ จัดโดยเทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี