วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรเทพ รักษาพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะกา ,นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่องขอต้อนรับ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินครั้งนี้

You may also like...