โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วิทยากรให้ความรู้ “โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบหมายให้ ครูวาริน หอมจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม  “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

You may also like...