โรงเรียนบ้านสระลุมพุก การการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

การการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลังสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบหมายครูอมรรัตน์ กระต่าย ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน และ เด็กชายณัฐนนท์ ศุภราช ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...