โรงเรียนวัดพังตรุรับการประเมินทักษะภาษาอังฤษด้านการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงรียนวัดพังตรุ ขอบคุณท่าน ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง และ คณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรม ร่วมประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ค่ะ

You may also like...