โรงเรียนวัดพังตรุรับการประเมินทักษะภาษาอังฤษด้านการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงรียนวัดพังตรุ ขอบคุณท่าน ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง และ คณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรม ร่วมประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ค่ะ

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Next post การทัศนศึกษาของนักเรียน ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าวัดทำบุญไหว้พระที่วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) และชมสัตว์ต่าง ๆ ของศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆและการแสดงโชว์ของน้องช้างแสนรู้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน