กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยจัดทัศนศึกษาเป็นสองเส้นทาง เส้นทางที่ 1 คือทางรถไฟสายมรณะ น้ำตกไทรโยคน้อย ถ้ำพุหว้า ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 เส้นทางที่ 2 คือ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกกรมนี้จัดเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์และให้ความความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี

You may also like...