กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยจัดทัศนศึกษาเป็นสองเส้นทาง เส้นทางที่ 1 คือทางรถไฟสายมรณะ น้ำตกไทรโยคน้อย ถ้ำพุหว้า ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 เส้นทางที่ 2 คือ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกกรมนี้จัดเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์และให้ความความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี

Previous post การทัศนศึกษาของนักเรียน ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าวัดทำบุญไหว้พระที่วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) และชมสัตว์ต่าง ๆ ของศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆและการแสดงโชว์ของน้องช้างแสนรู้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามรอยวัฒนธรรมบ้านดอนเจดีย์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ณ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร