โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามรอยวัฒนธรรมบ้านดอนเจดีย์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ณ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร

6 กันยายน 2565

นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยโรงเรียนวัดดอนเจดีย์มอบหมายนางสาวจันทร์จิรา คุณพันธุ์ นางสาวอรอุมา ปิ่นทอง และนายสิทธิพร อินทะจักร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามรอยวัฒนธรรมบ้านดอนเจดีย์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ณ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร

ภาพ:ข่าว/ครูจันทร์จิรา

You may also like...