โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู ในการประกาศตรวจสอบและคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.🎉

🎉ประกาศตรวจสอบและคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.🎉

🏆นางดวงฤดี สมจิต ได้รับการคัดเลือก ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
🏆นางสาวสุจินันท์เหลืองอร่ามวิฑูร นางสาวสุวิมล บุญแตง และนางสาวสิริพร เสริมสุข ได้รับการคัดเลือก ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน
🏆 ผลการตรวจสอบโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
🏆ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูผู้รับผิดชอบนางสาวศิริพร สระทองหน
🏆ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูผู้รับผิดชอบนางกาญจนา กาญจนา เทพประสิทธิ์

ภาพ:ข่าว/ครูจันทร์จิรา

You may also like...