วันจันทร์ที่  12  กันยายน  2565  ดร. ยลพรรษย ศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมาย    นางสาวณัฏฐวีร์  รุ่งเรืองศรี ,นางนุชรดี  ไชยมงคล ,นางสาวภานุมาศ  นะดี ,นางสาวพิมพ์ภคนันท์ ขุณนรงค์ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม OPEN HOUSE 2022  “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65”  การจัดบูธนิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...