วันจันทร์ที่  12  กันยายน  2565  ดร. ยลพรรษย ศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน  ทำแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” เพื่อรับเกียรติบัตรเข้าร่วมนิทรรศการ

You may also like...