โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์

วันศุกร์ ที่ 9 ก.ย.65 นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมชั้น 1

Previous post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู แสดงศักยภาพ พลังเยาวชนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหลุมหิน เนื่องด้วยวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2565
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน