วันศุกร์ ที่ 9 ก.ย.65 นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมชั้น 1