วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง เตรียมงานเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ 2”

Previous post การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู นำตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชการในกิจกรรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
Next post โรงเรียนวัดทุ่งสมอ