วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง เตรียมงานเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ 2”

You may also like...