โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบทุนพื้นฐานปัจจัยยากจน

มอบทุนพื้นฐานปัจจัยยากจน

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการมอบทุนพื้นฐานปัจจัยยากจน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2565

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)