กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหลุมหิน และการบริการประชาชน

22 กันยายน 2565

กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหลุมหิน และการบริการประชาชน กำหนด จัดกิจกรรม เวลา 09.00-12.00 น. โดยกิจกรรมมีดังนี้

1.กิจกรรมบริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลุมหิน

-บริการตัดผม

-บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า *พัดลม เปลี่ยนใบพัด, เปลี่ยนคาปา

*กระติกน้ำร้อน ซ่อมเบื้องต้น

-ซ่อมจักรยาน

*ปะยาง, เปลี่ยนยางใน

*เปลี่ยนสายเบรก

2.กิจกรรมพัฒนา ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด โรงเรียน และศาลาอเนกประสงค์ (SML)

ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ ชวลิต สัมมาฑิตฐิ และเหล่าทหารจิตอาสาจากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ที่ให้ความอนุเคราะห์กิจกรรมในครั้งนี้

You may also like...