“ค่ายสะเต็มศึกษา”โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสะเต็มศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม ผ่านกิจกรรมกังหันลมจอมพลัง ลูกยางหรรษา และชมท้องฟ้าจำลองณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี

You may also like...