“ค่ายสะเต็มศึกษา”โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสะเต็มศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม ผ่านกิจกรรมกังหันลมจอมพลัง ลูกยางหรรษา และชมท้องฟ้าจำลองณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณะครู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู