วันที่ 15 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ต้อนรับคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองบัวขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

You may also like...