วันพุธที่  14  กันยายน  2565  ดร. ยลพรรษย ศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านซ่อง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว โรคจากการประกอบอาชีพ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเอดส์ โรคเหา โรคฟันผุ  และมาแยกขยะกันเถอะ เพื่อนักเรียนใด้รับความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกันยายน 51/2565
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)”(26 กันยายน 2565)