โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหินจำนวน 215 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565

You may also like...