โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหินจำนวน 215 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565

Previous post “โครงการมอบทุนการศึกษาชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีและสร้างความมั่นคงทางอาหารมอบเมล็ดพันธ์ผัก แบ่งปันรัก หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post วันที่ 22 กันยายน  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรม ดังนี้ 1.เกมต่อคำศัพท์ 2.เกมกระซิบ 3.เกม Simon Say 4.เกมบันไดงู ภายใต้โครงการโรงเรียนนำร่อง Small Smart English Program