โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ศึกษาดูงาน บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน

วันที่ 29 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหนองหินนำโดยนางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหิน ร่วมต้อนรับนายสันติ หอมทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) และพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านหนองหิน

โรงเรียนบ้านหนองหินขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการดำเนินงานการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

You may also like...