งานมุฑิตาจิต โรงเรียนบ้านหลุมหิน

กาลเวลา ผันเปลี่ยน เวียนมาครบ
เมื่อมีพบ ก็ต้องจาก กันแล้วหนา
วันสุดท้าย สามสิบ เดือนกันยา
เป็นวันลา ราชการ แต่นี้มา
ครูทั้งสาม นามระบือ น่าชื่นชม
ครูบุญสม ครูทองสม ครูบุปผา
ถึงเวลา เรือจ้าง ต้องจากลา
เกษียณ กษิณา เกษมศานต์
จากวันแรก ที่ได้ รับผิดชอบ ทำงานมอบ ให้แผ่นดิน ถิ่นสถาน
ล้วนผูกพัน ลูกศิษย์ มิตรร่วมงาน
ให้เล่าขาน ความดี มีสืบไป
ถึงตัวไกล คงเหลือไว้ แต่วันวาน ให้สืบสาน สิ่งดีงาม ที่วางไว้
จะตั้งใจ สานต่อ ด้วยหัวใจ
แม้จะลา จากไป ไม่ลืมเลือน

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกันยายน 53/2565
Next post โรงเรียวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน