โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูจิราภรณ์ อ้นสอาด และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เข้ารับการประเมิน วPA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2)

วันศุกร์ ที่ 30 ก.ย.65 ครูจิราภรณ์ อ้นสอาด และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เข้ารับการประเมิน วPA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน

You may also like...