โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูจิราภรณ์ อ้นสอาด และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เข้ารับการประเมิน วPA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2)

วันศุกร์ ที่ 30 ก.ย.65 ครูจิราภรณ์ อ้นสอาด และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เข้ารับการประเมิน วPA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน

Previous post โรงเรียวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การทําบัญชีรับ-จ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”