วันศุกร์ ที่ 30 ก.ย.65 ครูจิราภรณ์ อ้นสอาด และครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร เข้ารับการประเมิน วPA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 เป็นคณะกรรมการในการประเมิน