โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมอำลาคุณครูจี นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี ที่ได้มาช่วยราชการ ณ โรงรียนวัดบ้านทวน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้คุณครูจีจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จ.นครปฐม ตามเดิม

วันพุธ ที่ 28 ก.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมอำลาคุณครูจี นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี ที่ได้มาช่วยราชการ ณ โรงรียนวัดบ้านทวน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้คุณครูจีจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จ.นครปฐม ตามเดิม (ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง)

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การทําบัญชีรับ-จ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565