โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมอำลาคุณครูจี นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี ที่ได้มาช่วยราชการ ณ โรงรียนวัดบ้านทวน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้คุณครูจีจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จ.นครปฐม ตามเดิม

วันพุธ ที่ 28 ก.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมอำลาคุณครูจี นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี ที่ได้มาช่วยราชการ ณ โรงรียนวัดบ้านทวน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้คุณครูจีจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จ.นครปฐม ตามเดิม (ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง)

You may also like...