“ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565”

นพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...