Author: Araya

0

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื...

0

ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีวันจันทร์ ที่ 7 ม...