โรงเรียนวัดเบญพาด ”เข้ารับการนิเทศการจัดทำแผนฯ” (3-4 ตค.65)

การดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565

โดย ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2…Coaching การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบเกณฑ์ …
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเบญพาด
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 1
ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนวัดเบญพาด ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการนิเทศ
จำนวน 4 คน

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด ”จัดงาน คุรุมุทิตา ปี2565”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการ ได้พานักเรียนเข้ามารับทุนกับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์