โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการ ได้พานักเรียนเข้ามารับทุนกับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.29 น. พระเดชพระคุณพระเทพปริยัตติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ และผู้ร่วมพิธี ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.8) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) ขึ้นประดิษฐานในมณฑป ณ มณฑปหน้าวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัตติโสภณ, ดร. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท

You may also like...