กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการ ได้พานักเรียนเข้ามารับทุนกับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
Next post วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผอ.รร.บ้านหนองลาน, นายวิชา จุลทรักษ์ ผอ.รร.วัดเบญพาด, นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.รร.บ้านซ่อง, นายวรรษฑีระ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณภาพจาก นายทรงศักดิ์ พรมเนตร