วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง, นางสุรีพร บำรุงชล ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุ, นายจามร วรรณากาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น, นางลำใย ปัจฉา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ขอขอบคุณภาพจาก วันรุ่ง พาสุทธิ

You may also like...