วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง, นางสุรีพร บำรุงชล ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุ, นายจามร วรรณากาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น, นางลำใย ปัจฉา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ขอขอบคุณภาพจาก วันรุ่ง พาสุทธิ

Previous post วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผอ.รร.บ้านหนองลาน, นายวิชา จุลทรักษ์ ผอ.รร.วัดเบญพาด, นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.รร.บ้านซ่อง, นายวรรษฑีระ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณภาพจาก นายทรงศักดิ์ พรมเนตร
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ (พิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ดีเยี่ยม 3 รางวัล