กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ SPห้วยกระเจา1 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ SPห้วยกระเจา1 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ร่วมใจส่งพี่ใหญ่ได้พักผ่อน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมกาญจนสิรินธร โรงเรียนบ้านขากรวด

Previous post วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 การประชุมการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2566
Next post รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2565