โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมกับรับโล่รางวัล ใบประกาศ และเกียรติบัตร จาก นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ต.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมกับรับโล่รางวัล ใบประกาศ และเกียรติบัตร จาก นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post ” การประชุมพิจารณาการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด “
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์