โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) รับรางวัลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 มิติ (ด้านห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) โดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมรับรางวัลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 มิติ (ด้านห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
Next post วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม  เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565